Här skapas kunskap genom
lek och bus

All undervisning sker i meningsfulla sammanhang och syftar till
att utveckla och fördjupa barnens kunskaper, färdigheter och förmågor.

Vi erbjuder

Trygghet och Tillit

Utveckling och Lärande

Varför välja oss?

Våra dedikerade pedagoger är ansvariga för att främja ditt barns utveckling och välbefinnande med fokus på barnets individuella förutsättningar och behov.

Vi strävar efter att skapa en trygg, lärorik och lekfull miljö för ditt barn och att
du som vårdnadshavare ska känna förtroende för verksamheten.

Med vår kurs kan vi ge dig kompetens att kunna utföra okulärbesiktning av ditt lager enligt europastandardens krav

+
nöjda vårdnadshavare
+
medarbetare
verksamheter
års erfarenhet

Josephins Lär och Lekhus är en pedagogisk omsorg som började
växa fram redan 2008.

Numera har vi expanderat och kan stolt erbjuda tre stycken pedagogiska omsorger som erbjuder plats för fler barn samtidigt som vi behåller den hemtrevliga och trygga miljön, precis som den första verksamheten.

Ni kan kontakta oss för att boka en träff där ni får kika på verksamheten.